KORİDOR 1988-1995

10.05 – 05.06.2010
Açılış: 10.05.2010 / 18.30
KORİDOR Konuşması: 22.05.2010 / 16.00
BAS

BAS, sanatçı kitapları sergi ve konuşma serisine 1988-1995 yılları arasında oluşumunu sürdürmüş olan sanat ve felsefe gönderisi “KORİDOR GÖNDERİ-YAPIT”ın arşiv sergisi ile devam ediyor.

İlk kez sekiz sayının bir arada sergileneceği bu arşiv 10 Mayıs-5 Haziran 2010 tarihleri arasında BAS’ta görülebilecek. KORİDOR, 1988-1995 yılları arasında Yılmaz Aysan, Alparslan Baloğlu, Serhat Kiraz, Ahmet Öktem, Ergül Özkutan tarafından Zerrin İren Boynudelik koordinatörlüğünde hazırlanan bir “gönderi-yapıt”tır. Türkiye’de 80’li yılların sonundan 90’ların ortalarına kadar çıkan kendinden örgütlü bu sanat-felsefe gönderisi varlığını süreli izleyicilerinin desteği ile sürdürmüştür. Sanatçıyla izleyici arasında doğrudan bir iletişim kurma yöntemi geliştirmeye çalışmıştır. Başlangıçta yılda dört kez çıkması amaçlanan KORİDOR, zaman içinde abone sayısına göre hazırlanan yıllık bir gönderi-yapıt olmuştur. KORİDOR arşivi, aralarında Oruç Aruoba, Canan Beykal, Daniel Buren, Aydan Murtezaoğlu, Ahmet Müderrisoğlu, Faruk Ulay gibi pratikleri birbirinden farklı birçok sanatçı tarafından gerçekleştirilen basılı malzeme, ses kaydı, çeşitli nesne yapıtların yanı sıra inceleme, çeviri ve derlemelerin “dosyalandığı“ KORİDOR Örnek Sayı (1988), KORİDOR 1 (1989), KORİDOR 2 (1990), KORİDOR 3 (1991), KORİDOR 4 (1992), KORİDOR 5 (1993), KORİDOR 6 (1994), KORİDOR 7 (1995)’den oluşmaktadır. KORİDOR, basılı malzeme, süreli yayın, sınırlı sayıda yapıt kavramlarını sorgulamış, yapısı ve işleyiş biçimi itibariyle, Türkiye güncel sanatında kendinden örgütlenmeye önemli bir örnek olmuştur. Bu kapsamda tüm KORİDOR ekibi 22 Mayıs Cumartesi günü bu döneme ve kolektif üretime ilişkin deneyimlerini konuşmak için BAS’ta bir araya gelecekler.