DEMELER — EGE BERENSEL

DEMELER
1998-1999/2020*                      

Öncü şair Ruth Wolf-Rehfeldt’in 90. yaşı için derlenmiş bu kitap, çoğunlukla 1998-1999 yılları arasında Remington Rand daktilo kullanarak, Ruth Wolf-Rehfeldt’in şiirlerini işleme sokarak yapılan 30 devşiri.

Deme, bir vakitler derleme sözlükleri kaynaklı olarak, şiir sözcüğü yerine ikame edilmeye çalışılmış ama tutmamış aslında kadim bir sözcük. Halk şiirinin, tasavvuf şiirinin nazım türlerinden biri, cem sırasında bağlamayla terennüm edilen şiirler.  Derleme sözlüğünde şiirin yanında, söz, laf, konu, türkü, mersiye, ağıt, Bolvadin ağzında kekeme, dilsiz, Ermenek ağzında nabız gibi çoklu anlamları da kuşatıyor. Şaşma sözü… Demece, dimece gibi kullanımları da var. Öztürkleşme çabaları içinde felsefeciler kavram sözcüğü yerine kullanmaya çalışmışlar bir ara.

Baskı öncesi hazırlık:
Banu Cennetoğlu
Aslı Özdoyuran
Marina Papazyan

Çeviri: Başak Altın
Grafik Tasarım: Sinan Kılıç, ALEF Editorial Design
Yayıncı: BAS-İstanbul Sanat Araştırmaları Derneği
Baskı ve Cilt: Ofset Filmcilik ve Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ
Ayşe Umur’un desteğiyle yayınlanmıştır.

*Remington Rand daktilosu kullanılarak üretilmiştir.

© Ege Berensel, Kış 2023
ISBN: 978-605-72188-0-3

Fotoğraflar: Atalay Yeni